Van visie naar plan

Van visie naar plan

Naast het leveren van de digitale mogelijkheid om een schoolplan te ontwikkelen biedt Schoolplan.nu ook verdere ondersteuning en begeleiding. We werken daarmee samen met diverse partners. Aan u de keuze of u van deze ondersteuning gebruik wilt maken. U kunt hier lezen hoe onze begeleiding eruit zou kunnen zien, uiteraard is maatwerk mogelijk.

Inventarisatie

Wat heeft het vorige schoolplan opgeleverd, waar staan we nu, wat zijn de trends, wat betekend het nieuwe inspectiekader voor ons. Hoe gaan we deze informatie ordenen en gebruiken in het nieuwe schoolplan.

Van visie naar plan

In deze fase maken we de kaders helder. Het strategisch beleidsplan vormt hierin het startpunt.
We denken hier samen met directeuren en bestuurder over na. Wat inspireert ons, wat zijn wettelijke kaders. We stellen zo samen het strategisch beleidsplan op.

Het team betrekken

Op schoolniveau beginnen we met een teambijeenkomst. We denken over onze droomschool. Daarin nemen we mee wat de ambitie van de schoolvereniging is en wat wettelijke eisen zijn. Van daaruit maken we een begin met het opstellen van het schoolplan.

Opstellen van het schoolplan

We vertalen de uitkomsten uit de vorige bijeenkomst naar een eerste versie van het schoolplan. Welke onderwerpen komen er op het schoolplan? Wat vraagt dit van de school, kunnen we hier al actiepunten uit halen? Dit kan bijvoorbeeld in een werkbijeenkomst met meerdere directeuren waarin we elkaar aanscherpen om de ambities scherp neer te zetten. Daarna koppelen we het schoolplan terug naar alle betrokken en stellen dit bij, vervolgens stellen we het definitieve schoolplan op.

Van schoolplan naar jaarplan

We vertalen het schoolplan naar het jaarplan voor het eerste schooljaar. We voegen acties toe en plannen deze in. Het schoolplan en eerste jaarplan publiceren we voor intern gebruik en in een ouderversie. Hierbij zorgen we voor een inspirerende start van het nieuwe schoolplan!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Mail naar info@nieuwleren.nl of bel met 06-13027919

2023-03-01T10:51:10+01:00