Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Contact

Wie zijn we

Richard Hofsink  06-42452835
richard@schoolplan.nu

Na een tiental jaren werkzaam te zijn geweest in het onderwijs werk ik vanuit bldsprk aan de vormgeving van communicatie. Onderwijsprojecten vormen daarin de hoofdmoot. Informatie ordenen en structureren, er vervolgens een inspirerende vorm voor vinden en er tot slot voor zorgen dat het goed gepubliceerd wordt. Altijd in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.
Omdat het inspirerend is om samen aan de slag te zijn en omdat het nodig is voor het beste resultaat. Lees meer op www.bldsprk.nl

Maarten van der Steeg 06-13027919
maarten@schoolplan.nu
Mijn ambitie is om leerkrachten en directies te ondersteunen bij het verbeteren van hun onderwijs. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het onderwijs steeds beter aansluit op wat je leerlingen nodig hebben. Vanuit mijn praktijkervaring heb ik een aantal digitale instrumenten ontwikkeld die door leerkrachten met veel plezier gebruikt worden. Daarbij geef ik trainingen en adviseer ik scholen over het vernieuwen van hun onderwijs. Meer informatie is te lezen op www.nieuwleren.nl

 

Sjoerd Boonstra 06-13147901
sjoerd@schoolplan.nu

Na mijn loopbaan in het basisonderwijs werk ik al weer meer dan 10 jaar als zelfstandige. Ik richt me daarbij met name op het terrein van bestuurlijke en personele organisatie. De rode draad daarbij is het verbinden van mensen en organisatie, van strategische doelen aan personele inzet. Samen aan de slag met bestuur en management om dit te organiseren maakt nieuwe energie vrij. Dat motiveert en inspireert.

Meer weten?

Wilt u een presentatie over schoolplan.nu op uw school? Neem dan contact op met Maarten van der Steeg via info@schoolplan.nu of bel: 06 – 13027919