Waarom schrijven we schoolplannen

Waarom schrijven we schoolplannen

De nieuwe schoolplanperiode komt weer in zicht. Op veel plekken wordt al weer nagedacht over de opzet en de inhoud van het nieuwe schoolplan. Een goed moment om na te denken over de redenen om een schoolplan te schrijven.

Omdat het moet (?)

De eerste reden die je zou kunnen noemen is dat het moet van de inspectie. Daar zit wat in, we zijn inderdaad verplicht om elke vier jaar een nieuw schoolplan te schrijven. Op de website van de inspectie lezen we: Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Stel dat de verplichting er niet was, zou je dan ook schoolplannen schrijven? En waarom?

Het geeft focus

Scholen zijn complexe organisaties. De basisstructuur lijkt simpel, er zijn een aantal groepen, een IB-er en een directeur, maar de processen die op een school plaatsvinden zijn complex en het zijn er veel. Denk alleen maar aan het afstemmen van het didactisch handelen in al die groepen en met al die leerkrachten. Veel processen zijn daarbij niet zo direct zichtbaar en om die te veranderen is een duidelijke focus nodig, daar kan het schoolplan bij helpen.

Om dingen niet te doen

Het zou zo maar kunnen lijken dat je elke vier jaar spetterende nieuwe plannen moet ontwikkelen, omdat het schoolplan daartoe uitdaagt. Maar een schoolplan kan ook betekenen dat je samen afspreekt dat je eens een jaar niets nieuws doet. Omdat er al zoveel loopt of omdat je samen op adem moet komen van een intensieve periode of omdat je eerst een aantal zaken moet borgen en je daar de tijd voor neemt.

Om een mooi groot doel neer te zetten

Soms is het goed om weer eens helemaal opnieuw naar je onderwijs te kijken. Dat kan zijn als de resultaten niet goed genoeg zijn, als er een nieuwe directeur is, als er veel personeelswisselingen zijn geweest. Of gewoon omdat de tijd daarom vraagt. Dan is een schoolplan de uitgelezen kans om je plannen inspirerend, helder en met focus te omschrijven. Samen werken aan een nieuwe start met nieuwe plannen voor je school.

Om duidelijke keuzes te maken

De vorige schoolplanperiode was hectisch. Veel onverwachte zaken kwamen op de scholen af. Lang niet alle plannen uit de vorige periode zijn ook afgerond. Het nieuwe schoolplan is een goed moment om alles even op een rij te zetten. Eerlijk kijken naar wat gelukt is en wat niet. Naar nieuwe ontwikkelingen en trends. Samen zoeken naar wat er leeft en wat er nodig is en dan uit als die zaken keuzes maken. Keuzes die passen, haalbaar en realistisch zijn.

Om te inspireren

Nieuwe plannen kunnen wel in je hoofd zitten of op papier staan maar ze komen niet verder als je de mensen niet mee weet te krijgen. Een goed schoolplan heeft dan ook de functie om te inspireren. Samen dromen, samen ambities uitspreken en samen werken aan de ontwikkeling van het onderwijs op je school. Dat is waar het om gaat.

Conclusie

Gebruik het nieuwe schoolplan vooral om goed te omschrijven welke processen en ontwikkelingen in de komende vier jaar van belang zijn en om aandacht vragen. Kom even uit de waan van de dag en denk samen na over wat belangrijk is. Hou het vooral ook klein, maak keuzes in wat je wel en vooral ook wat je niet doet en hou dan ook vast aan die keuzes. Een goed schoolplan structureert, inspireert en werkt.

2023-03-01T13:46:47+01:00