Wat moet er in een schoolplan?

Wat moet er in een schoolplan?

Wat moet er eigenlijk allemaal in je schoolplan staan? Hoe kijkt de inspectie naar de schoolplannen? Deze vraag krijgen we regelmatig van de scholen, goed om hier eens naar te kijken.

Hoe het was

Er was een tijd dat het schoolplan nog schoolwerkplan heette. Elk onderdeel van het onderwijs werd omschreven in het schoolplan, tot de gebruikte methodes en het aantal lesuren per vak toe. Een lijvig document van soms wel 80 tot 100 a4tjes. Als directeur was je hier tijden mee bezig, een pittige klus. Vaak werden teksten uit het vorige schoolplan integraal hergebruikt, waarbij de auteur van de tekst misschien wel de enige was die de tekst echt gelezen had. Wat hier in feite aan de hand was, was dat dit schoolplan een compleet kwaliteitssysteem was, met een beschrijving van alle processen in de school.

Hoe het werd

Langzamerhand is het denken over de schoolplannen veranderd. De inspectie kijkt anders naar de plannen, de verantwoording vindt ook vooral plaats op bestuursniveau. Aan het begin van de vorige schoolplanperiode (vanaf 2017), bij het nieuwe inspectiekader, kwam de inspectie met nieuwe aanbevelingen. In het onderzoekskader van 2017 werd nog wel een uitgebreide lijst van onderwerpen genoemd, zoals aanbod, zicht op ontwikkeling, didactisch handelen tot aan kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Dit nodigde toch weer uit tot een complete omschrijving van het kwaliteitsbeleid in het schoolplan, maar de ontwikkeling naar een ontwikkeldocument was wel duidelijk ingezet. Sommige online systemen werkten het oude denken nog wel in hand: koppelingen met alle verantwoordingscijfers en documenten om die op te kunnen nemen in je schoolplan. Dit is vooral handig vanuit zoals het vroeger was, maar staat de stap naar een ontwikkelingsdocument wel in de weg.

Hoe het zou kunnen zijn

Nu zie je dat ook de inspectie verder is gegaan in het denken, van verantwoordingsdocument is het nog veel meer gegaan naar ontwikkeldocument. In de brochure ‘Schoolplan, handvat voor kwaliteitsbeleid’ geeft de inspectie heel duidelijk aan wat de functie van een schoolplan is. Wat vooral interessant is de beschrijving van wat er in een schoolplan moet staan. Daar staan dan een lijst met verplichte onderdelen, zoals Hoe geeft de school vorm aan het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat?, maar ook documenten over Hoe staat het met het beleid inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding? en bijvoorbeeld het sponsorbeleid.

Belangrijk is echter de opmerking die daarboven staat:

De volgende kernpunten zijn verplicht, maar hoeven niet per se in het schoolplan te staan, als ze al in een ander document zijn opgenomen.  

Veel van de genoemde punten zijn al omschreven en vastgelegd in een beleidsstuk. Dit hoeft dus allemaal weer in het schoolplan worden gezet, het schoolplan geeft juist aan welke punten verder ontwikkeld moeten worden.

Dit sluit perfect aan bij de visie van Schoolplan.nu: het schoolplan is een ontwikkeldocument, bedoeld om nieuwe ontwikkelingen te structureren, om te informeren en om te inspireren!

Oud en nieuw denken

We merken in de praktijk bij het begeleiden van directeuren bij het schrijven van hun plannen dat het oude denken, het schoolplan als verantwoordingsdocument, nog steeds wel aanwezig is. Ook het gevoel dat je misschien nog iets vergeten bent is steeds aanwezig. Een eenvoudig schoolplan kan dan zo nog 40 aA4tje tekst worden. Veel werk terwijl dit niet hoeft en ook weinig effect heeft.

Het schoolplan is veel meer een ontwikkeldocument, een omschrijving van ambities waar je de komende periode aan gaat werken. Een plan om voor iedereen, team en ouders, duidelijk te maken wat belangrijke speerpunten zijn. Een plan om te inspireren en zo iedereen mee te krijgen in de ontwikkeling. Dat is wat een goed schoolplan is.

Bron

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2019/06/03/schoolplan-handvat-voor-kwaliteitsbeleid

 

2023-03-22T19:18:48+01:00